روستای پرشکوه در اطراف شهر لنگرود واقع است. با توجه به سایت  nona.net فاصله روستای پرشکوه با شهرها و روستاهای اطراف ان به شرح زیر است:
روستای ملاط 1.5 کیلومتر
کومله 1.3 کیلومتر
روستای سالاکوه بالا 1.8 کیلومتر
روستای حاجی سرا 1.8 کیلومتر
سالکویه پایین 2.2 کیلومتر
طالب سرا 2.8 کیلومتر
گالشکلام لیلاکوه 2.3 کیلومتر
مریدان 3.5 کیلومتر
 چوماقستان 3 کیلومتر
چهار ده 3.3 کیلومتر
لیسه رود 3.3 کیلومتر
کلیدبر 3.8 کیلومتر
کیا کلایه 4 کیلومتر
خرشتم 4 کیلومتر
لیلاکوه 3.9 کیلومتر
دریا سر 4 کیلومتر
سیگارود 4.8 کیلومتر.
برای دیدن پرشکوه بر روی نقشه و اطلاعات بیشتر می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
http://nona.net/features/map/placedetail.2056902/Paresh%20K%C5%ABh/