"این روزهای آخر پاییز
من را به یاد تو می آندازد به یاد تو
که سخت کوش بودی
و صیاد زمان"

این روزهای آخر پاییز من را به یاد نیر می اندازد به یاد نیر که امروز متولد شده و من دوست دارم برایش بهترین و زیباترین و قشنگ ترین آرزوها را داشته باشم آرزو می کنم همیشه به اهدافش برسد و موفق باشد. راستی یادم رفت بگویم نیر تولدت مبارک.

برای دوست عزیزم نیر محمدخانی