داشتن وبلاگ خوبی هایی دارد که گه گاه دوستان قدیمی را می یابم اول مرضیه را یافتم بعد بتول بعد از آن هم در یک روز که اصلا انتظارش را نداشتم الناز سری به وبلاگ من زد و اینبارهم  الهه. یافتن دوستان قدیمی حسنی است که وبلاگم دارد و من نمی توانم از آن چشم پوشی کنم. امیدوارم دوستان دیگر هم روزی به اینجا سر بزنند.