این چند عکس رو توی کامپیوترم پیدا کردم گفتم بد نیست به یاد دانشگاه آنها را توی وبلاگم بگذارم.
From دست نوشت
عکس راهرو دانشکده علوم ارومیه

From دست نوشت
عکس ورودی کتابخانه دانشکده علوم ارومیه