وبلاگ یک پرشکوهی دیگر را یافتم  لینک آن را در زیر می گذارم. در این وبلاگ چند عکس  از پرشکوه نیز وجود دارد.
http://porshko.persianblog.ir//