"یک صبح زیبا اسفند
فریاد شادی
آغاز بودن
این روز را تو زیبا سرودی
آغاز بودن بر تو مبارک"

امروز نه اسفند است فکر می کنم ده اسفند به دنیا آمده باشی چه امروز جه فردا فاطمه جان تولدت مبارک!
برای دوستم فاطمه کریمی