یه چیزی این چند روز اذیتم می کنه اون هم اینه که از روزی که ما اومدیم هر مهمونی که میاد خونه ما با خودش یه کادو میاره من مفهوم این کادو رو درک نمی کنم. مثل ما سوغاتی در عوض کادو شده. من وقتی داشتم سوغاتی می خریدم سعی می کردم به یاد ادمها باشم و بگم این رو برای فلانی خریدم اصلا این توقع نداشتم هرکی تشریف میاره خونه ما یه کادو بیاره اصلا این چه رسمیه.

سوغاتی ره اورد سفر و می رسونه من به یادت بودم و بیشتر باید وسیله همون شهر و دیار باشه که یادگار از سفرت باشه که متاسفانه با همت کشور چین همه سوغاتیها مال چینه. اما در عوض این سوغاتی کادو دریافت کردن رو درک نمی کنم به خصوص ارزش مادی بعضی از این کادوها بیشتر از سوغاتیه. چرا ما فلسفه مطالب رو درک نمی کنیم. واقعا چرا؟