مهاجرت عبارت‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.*


با تعریف بالا مهاحرت یعنی جابجایی از مکانی به مکانی دیگر. اما چرا مهاجرت می کنیم شاید همه انگیزه های بیرونی را می بینند کار را، درآمد بهتر را، مسکن بهتر و بهداشت بیشتر را و یا امنیت بیشتر را. اما چه عواملی من نوعی را از نظر ذهنی مستعد مهاجرت می کند. آدمها دلبسته زیستگاهشان هستند اما چطور می شود دل می کنند می روند به جایی که به ان تعلق ندارند شاید همه سختی ها را به جان می خرند تا دیگر در وطن خود نباشند. 

بزرگترین دلیل رسیدن به این نقطه که باید بار و بندیلم را ببندم این است که فکر می کنید شما برای جای که زندگی می کنید بزرگید یا فکر می  کنید اینجا دیگر جای شما نیست. وقتی به نقطه مورد نظر رسیدید دیگر سختی ها نمی تواند جلوی مهاجرت را بگیرد. شاید دلیل رسیدن به این نقطه فقر باشد یا  زلزله و سیل یا جنگ باشد یا کمبود امنیت اجتماعی و سیاسی  یا کمبود کار و مسکن و احترام باشد فرقی نمی کند باید به این نقطه برسی که اینجا دیگر جای تو نیست و باید بگردی آرمانشهرت را بیابی. هر چند می دانی هیچ شهری آرمانشهر نیست ولی شاید یک لحظه به آن آرزوهای همیشه گمشده ات برسی وقتی رسیدی ممکن است به این نتیجه برسی ارزشش  را نداشت شاید برعکس به نتیجه مطلوب برسی بهترین راه را انتخاب کرده ای. مهاجرت یکی از تیرهای رسیدن به آرمانشهر است وقتی به این نتیجه می رسی وطنت هرگز آرمانشهر نمی شود یا نمی توانی بکنی.

-----------------------------------------------------------------------------------

*منبع ویکی پدیا

منبع عکس:http://consultant86.blogfa.com/page/mohagerat.aspx