در یکی از پستهای قبلی گفتم  مثل اینکه من بابانوئل شدم اما نمی دانستم نوروزمان هم دارد کریسمس می شود. امشب که چند روز مانده به عید است دانه های سفید برف از آسمان دارد می بارد و زمین را سپید پوش کرده مثل اینکه زمستان هوس رفتن ندارد و قرار است عیش مردم را از بین ببرد و ردای سفید بر جامه سبز طبیعت بپوشاند. به نظر می رسد نوروز ما همه چیز کریسمس را دارد فقط مانده کاجی را تزیین کنیم.