راستش این سفر دیدم را به خیلی چیزها عوض کردم و درباره بعضی چیزها تقویت کرد. می خوام چندسئوال غیر مذهبی و بیشتر اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی بپرسم ببینم شما هم مثل من فکر می کردید یا نه؟

1- به نظر شما در عربستان قیمت مواد غذایی گرونتره یا ارزونتر؟

2- چقدر سختگیری دینی در عربستان رواج داره؟

3- موقعیت اجتماعی زنان توی عربستان چطوره؟

4- زبانی که لازمه در مدینه و مکه با اون با افراد ارتباط برقرار کنید چیه؟

5- به نظر شما چه مظاهر و شخصیتهای ایرانی رو در عربستان میشناسند؟

6- فکر می کنید ارتفاع کوه احد کوهی که غار حرا توش بوده و ارتفاع کوهی که غار ثور توش بوده چقدره؟

7- به نظر شما مدینه و مکه در چه نوع منطقهای واقع شده کوهستانی یا منطقه بیابانی و به نظر شما کدوم یک سر سبزترند؟

8- به نظر شما بناهای تاریخی در عربستان چه شکلیه منظورم چطور مرمت و بازسازی شده؟

9- طرز پوشش ادمهایی که ساکن مدینه و مکه هستند چیه؟

همین نه سئوال فعلا جواب بدین بعد من به سئوالاتم جواب میدم و میگم چی دیدم. راستی قصه گیتی خانوم تموم نشده.