چند روزی هست که واژه نامه گیلکی تهیه می کنم که لینک صفحه آن در سمت چپ وبلاگ است. 
http://parshkooh.blogspot.com/p/blog-page_05.html