راستی من تند تند آپ می کنم چون هنوز وسایلم رو نبستم و نمی دونم لبتابم رو ببرم یا نه آخه می دونم مسافرت با این لبتاب من که وزنش زیاده و من رو کلافه می کنه سخته ولی از طرف دیگه با اون به راحتی می تونم با اهل خونه و شما در ارتباط باشم.

از یه نظر دیگه میگم این چیزهای مادی رو بزارم و سبک برم ولی میگم اگه آدم نباید از مادیات استفاده کنه پس خدا چرا ادم رو مادی خلق کرده چرا محتاج خوردن و خوابید و پوشیدنش کرده؟ به خودم جواب میدم اگه هر چیزی به جاش استفاده بشه و خدا فراموش نشه تارک دنیا شدن معنا نداره.


یه آنتراک: راستش می خواستم درباره کنسرت دیروز گروه رستاک بگم و یه تبلیغ مفت و مجانی براش انجام بدم. چون مسافرم خسیس شدم کلا وقتی مسافرت میرم حساب و کتاب دخل و خرج رو دارم.ولی دل به دریا زدم بلیط درجه دو خریدم که بعد فهمیدم خوب کاری کردم چون اینجا ایرانه و هیچ چیز در و پیکر نداره اولش همه مرتب و منظم نشستن بعد که برق ها خاموش شد همه رفتند صندلیهای جلو ولی بهترین روش بز لنگ بودنه تا وقتی گله برگرده پیشاهنگ باشیه چون ما ردیف اخر نشسته بودیم خب می شد راست وایسیم و سن رو ببنیم متاسفانه سالن یه تالار عروسی بود که به درد کنسرت نمی خورد ولی با این همه چقدر با اهنگ رعنا حال کردیم چندتا اهنگ محلی توپ خونند بعضی ها رو از کاستش بهتر و بعضی ها رو بدتر کلا عالی بود اگه اهنگها رستاک رو گوش نکردید پیشنهاد می کنم که گوش کنید راستش چون لهجه خودشون نیست قسمتها غمگین رو خوب از اب در نمیاد اما درباره قسمتهای شاد بسیار عالیه .

دیروز با موبایل درپیتم صداهای کنسرت رو ضبط کردم که به لعنت خدا نمی ارزه. اینقدر کیفت پایینه و فقط صدای دست زدنه که روم نشد اینجا بزرام تا با این گروه با ذوق آشنا بشین.