همین الان که من این پست را می گذارم در آن سر دنیا 22 نفر به دنبال یک توپ می دوند 4 نفر خطای آنها را می گیرند هزاران دوربین از این دویدن آنها عکس و فیلم میگیرند و چندین هزار نفر این واقعه را زنده می بینند و ملیونها نفر آن را از صفحه تلویزیون دنبال می کنند. برای برگزاری آن میلیونها دلار خرج شده تا به اندازه 90 دقیقه یک عده از مردم دنیا سرگرم باشند و به مشکلات عمده خود فکر نکنند.  دولتها از این واقعه خوشحالند چون مردم را سرگرم کرده اند و ازشرشان خلاص شده اند مردم خوشحالند چون مدتی بی دغدغه بوده اند و ورزشکاران خوشحالند چون به وسیله آن مشهور می شوند و خبرنگاران خوشحالند چون موضوعی بی دردسر به تورشان خورده می بینیم که دنبال یک توپ دویدن چقدر مفید فایده است.