دیروز عصر هم امتحان داشتم. قبل از امتحان به خاطر اینکه کارمندی زحمت نکشیده بود کارش را خوب انجام بدهد مجبور شدم به دنبال آدرسی بگردم بعد برم سر کارم. ماجرا از چه قرار است تقریبا سر ظهر بود که مامان با برگه ای بالا آمد عینکش را نزده بود و نمی توانست بخواند گفت "این چیه که توی صندوق پست مابود؟" من نگاهی کردم برگه احضاریه برای یه آقایی به خاطر پرداخت نکردن نفقه بود و در برگه نوشته شده بود در صورت مراجعه نکردن بعد از سه روز اون آقا رو جلب می کنند. اما نه آدرس مثل ادرس خونه ما بود نه چنین شخصی همسایه مون. پلاک خونه رو 20 نوشته بودند جالب این است که آپارتمان ما پلاک نداره تا 20 باشه. اولین کاری می شد کرد از بقال سر کوچه مون بپرسم به طور معمول بقالها از اینترنت پرسرعت هم سریعتر اطلاعات رو جابه جا می کنند و بانک اطلاعاتی قوی درباره همه ساکنان کوچه و محله دارند متاسفانه بقال مون نبود و پسرش که از دار دنیا بی خبرمغازه رو اداره می کرد. من به میوه فروشی پاس داد ازش پرسیدم که چنین آدمی با چنین اسمی رو می شناسه گفت نه گفتم چنین کوچه ای رو چی گفت آره و آدرس کوچه رو ازش گرفتم . توی اون کوچه پلاک 20 رو پیدا کردم زنگ زدم کسی در رو باز نکرد از بقالی که همسایگشون بود پرسیدم ساکن این خونه فلانیه که نمی دونست از دختر جوانی که اونجا وایساده بود پرسیدم اون هم نمی دونست ولی بهترین کسانی که درباره آدمهای یه کوچه می دونند فقط افراد پیر کوچه هستند یه آقای مسن با دوچرخه اش رد می شد که ازش پرسیدم اون تایید کرد برگه رو اننداختم در صندوق پستیش. توی راه به این فکر می کردم که این بدبخت بدون اینکه احضاریه اش را دریافت کنه اگه به جرم اینکه به  احضاریه توجه نکرده دستگیر می شه چقدر بد بود. بعد با خودم گفتم در این جامعه که یه نامه ساده رو نمی تونن به مقصد برسون پلیسهاش حال دارن بیان در خونه یارو دستگیرش کنند. فکر نمی کنم. به واسطه این یافتن آدرس کمی داشتم دیر می رسید. سوار ماشین بودم که برم دانشگاه که راننده زد کنار و اول لوبیا خرید بعد رفت  نانوایی  توی گرما ما را نشاند بعدش برای اینکه جبران کند نان تعارف کرد گفتم آقا ممنون به جای تعارف نون ما توی زل گرما نشستیم. خب یه کم باز هم دیر شده بود. وقتی رسید دانشگاه خلوت بود رفتم بخش امتحانات بپرسم کجا امتحانم برگزار می شود که کسی نبود نمی دانم که حس شیشم می گفت در سالن اجتماعات اممتحان برگزار می شود. رفتم انجا بله دقیقا درست رفته بودم. بقیه قصه امتحان گرفتن را در پست بعدی می گذارم.