یک روز با مرضیه درباره این صحبت می کردیم چرا یک رستوران با غذای های گیلانی تا حالا نزده اند. با توجه به اینکه غذاهای گیلانی خوشمزه اند و به ذائقه دیگر مردم ایران سازگار. به نظر من اگر چنین رستورانی تا حال افتتاح می شدکه  باری  از دسرهای شمالی  و منو غذاهای آن شامل غذا و دسرهای زیر بود واقعا محشر می شد.

غذا ها:
1- آب جوجه
2- اشبل کوکو
3- آش شیر
4- آش قلمکار
5- بادمجان بورانی
6- آلو مسما
7- اناربیج
8- باقلا قاتوق
9- پنیر بروشته
10- ترش تره
11- ترشواش قاتوق
12- چقرتمه 
13- خشک باقلا قاتوق
14- سیرقلیه
15- شامیرشتی
16- شکمدوکونی
17- شیش انداز
18- فسنجان
19- قیمه رشتی
20- کاله کباب
21- کباب ترش 
22- کباب چنجه
23- کدو خورشت
24- کوکو بادکوبه
25- کوکو گردو
26- لونگی
27- ماهی کولی 
28- ماهی مالاویج
29- میرزا قاسمی
30- نازخاتون
31- واویشکا
32- ورقه
33- هالی آبیه
34- ماهی سفید
35- سیروابیج
35- کولی اناربیج
36- دوش
37- آش کشک
38- تابریون
دسرها:
1- اشپل
2- بادمجان بورانی
3- باقلا
4- انگور
5- خیار
6- دلار
7- زیتون
8- زیتون پرورده
9- سیر
10- سیر ترشی
11- گردو
12- ماست و دلار
13- ماهی دودی
14- ماهی شور
15- هفته بیجار
16- هندوانه
17- رشته خشکار
اگر منو من کم و کسری دارد لطفا غذاهای درخواستی رو در بخش نظرات بگذارید.