تازگیها نوشتن برایم آسان نیست احساس می کنم به روال تکرار افتاده ام. تصمیم دارم که دیگر ننویسم تا اینکه موضوع جالبی پیدا کنم تا از این روزمرگی در نوشته هایم برهم. اما ترک عادت موجب مرض است ومن به نوشتن دل بسته ام و نمی دانم بدون نوشتن چه کاری بکنم احساس می کنم مثل کسی خواهم بود که چیزی را گم کرده ام. برای همین نظر سنجی کنار وبلاگم را عوض می کنم و از شما می پرسم آیا ادامه بدهم یا نه؟ نظر دوستان برای ادامه این روال یا تغییر آن در این تصمیم گیری موثر خواهد بود. اگر نظری خاص دارید لطفا در بخش نظرات برایم بگذارید از راهنمایی و هدایتتان پیشاپیش ممنونم.