بعد از اون دو روز که به خاطر گرما تعطیل شد به کارخانه ها رسماً اعلام شده که ساعت دوازده و نیم به بعد دیگه برق قطع میشه. به همین خاطر ساعت کاری مریم از شنبه عوض میشه یعنی از ساعت پنج صبح باید سر کار باشه. همچنین به مرضیه هم گفتند که ساعت کاریشون از هفت و نیم تغییر کرده وشیش نیم شروع میشه! 
علت این تغییر ساعت کاری فقط و فقط به خاطر کاهش مصرف انرژی اعلام شده! نمی خوام چیزی بگم اما برای رفع مشکل کمبود برق فکر نمی کنم با تعطیلی کل کشور و یا فلج کردن صنعت کاری می توان از پیش برد. این را یک نظرکارشناسی نبینید ولی فکر کنم از کارشناسان فن هم بپرسید همین نظر را داشته باشند.
نمی خواهم بیشتراز این روی این مشکل و علت و عوامل آن بحث کنم چون ناخود آگاه به امور سیاسی روز وصل می شود. در انتها امیدوارم برای درمان هر بیماری به مریض مسکن داده نشود. زیرا برای هراتفاقی و یا مشکلی که در جامعه ما پیش می آید کل کشور یا نصف کشور یا جماعتی را سه سوته تعطیل می کنند. برای همین آرزومندم روزی برسد که صورت مسئله پاک نشود بلکه حل شود.

منبع عکس: http://www.knightsbridgeinvest.com/realestateblog/panamas-electricity-tariff-to-drop/