این هم سری دوم عکسهای تابستانی. 


 از دست دادن اینها هم مثل آنها که در پست قبل بود واقعا جای تاسف دارد.
پی نوشت: توضیحی درباره مکان و زمان عکسهای بالا مکانش پرشکوه و زمان آن جمعه 1 مرداد ماه.