امروز  یک سال از اولین پستی که برای اولین وبلاگم فرستادم میگذره. زمان چقدر زود می گذره! در یابید. در زیر آدرس اون وبلاگم رو می گذارم.