دیروز بعد از چند روز که خبر گرانی برق و قبوض ملیون ریالی را از دوستان و آشنایان و فامیل شنیدم. قبض برق حانه ما را رویت کردم و رقم 1 ملیون چهارصد پنجاه ریال یا خودمونی بگم صد و چهل و پنج هزار تومن! روش نوشته شده بود. 

در واقعا قبض 36 هزار تومنی دفع قبل چهار برابر شده. این اتفاق فقط برای ما پیش نیومده برای همسایه طبقه بالامون که تازه اسباب کشی کردن  و فقط 24 روز رو در این خونه بودند و قبل از اون اگه یادتون هست گفته بودم به خاطر مشکلات خانوادگی همسایه قبلیمون مدتی خونه نبودند باز هم 72 هزار تومن اومده. همسایه طبقه سوم هم که اصلاً هیچ وقت کولر روشن نمی کنه براش قبض 15 هزارتومنی اومده در صورتیکه تا یادمون هست بیش از چهارهزارتومن پرداخت نکرده.
فرض می کنم همین طوری یارانه های بقیه اقلام رو بردارند منظورم اینکه  آب و گاز و خدمات مخابرات و غیره بدون یارانه ارائه بشه. از روی نون توی شهر ما به روش جالبی یارانه رو برداشتند و نون پنجاه تومنی رو در عرض شیش ماه سیصد تومن عرضه میکنن. و علاوه بر این بنزین هم با نرخ آزاد تهیه بشه. شنیده ام میگن که نرخ سهمیه 400 تومنه و نرخ آزاد 600 تومنه و کم کم این قیمت رو به 900 تومن می رسونن. با حساب سر انگشتی هزینه ماهانه هر خانوار میانگین بیش از سه برابر افزایش میابه یعنی دولت باید کمکی که به عنوان یارانه نقدی در نظر بگیره  حداقل دوبرابر حقوق دریافتی یک خانوار باشه تا همون خانوار بتونن به معیشتشون ادامه بدن. شاید بگین شما محاسبه درستی انجام ندادید و این رقمها روی هواست. باشه قبول شما برین حساب کنید آخرش به این نتیجه می رسید که دولت با این وضعیت یا کمر اقتصاد این مملکت رو میشکنه یا کمر مردم ما رو که یکسال پیش دلشون به 40 هزار تومن سهام عدالت در یکسال خوش بود که در مقابل مشکلات مالی این مردم پول هیچه و حتی مخارج خدمات دولتی مانند برق و آب و تلفن و گاز هم بیش از این مقداره!