یه عکس میزارم که برای بچه های تربیت معلم خاطره انگیزه و اون هم منوی غذاهایی که سلف در ماه رمضان سال 1381 ارائه می شد دوستان تربیت معلم که می دونم از این غذاها و طعم و کیفیت فراموش نشدیشون باید خیلی خاطره داشته باشند.
این عکس رو باید چند هفته قبل می گذاشتم امیدوارم که شما به بزرگواریتون می ببخشید!