مریم و مرضیه از سفر برگشتن این هم از سوغاتیشون!


پی نوشت: عکسهای که گرفته بودند خیلی بیشتر از این بود ولی من حال آپلود کردن نداشتم همین چند تا رو فقط گذاشتم.
اگر عکسها باز نشد برای دیدن آنها می توانید به این آدرس مراجعه کنید:

http://picasaweb.google.com/114887401693675543760/XhlvtF#