فکر کنم همه خبر نجات معدنچیهای شیلیایی را شنیده باشید شنیدن این خبر دو نکته را به ذهنم رساند اول اینکه چگونه در این مدت زنده مانده اند. جواب این سئوال و جواب اینکه چگونه ارتباط برقرار می کردند و آیا دچار مشکلاتی شده اند را در سایت آفتاب نیوز یافتم.
اما نکته دوم که به ذهنم رسید اگر چنین اتفاقی در ایران می افتاد چه پیش می آمد جالب توجه شیلی هم کشور پیشرفته ای مثل ما نیست منظورم این است که سطح دو کشور تفاوت شایانی ندارد. واقعا اگر چنین اتفاقی در ایران می افتاد ایا معدنچیها زنده به سطح زمین بر می گشتند.
مثالی می زنم یادتان هست ساختمانی هفت طبقه در سعادت آباد فرو ریخت تلاش برای نجات حادثه دیدگان به وسیله بلدوزر انجام گرفت و بسیاری از شاهدان عینی می گفتند که اجساد را با بلدوز به صورت له شده از آوار بیرون کشیده اند. پرسشی که پیش می آید شاید یکی از افراد در این حادثه زنده بود اینگونه خاک برداری غیر اصولی آیا امید زنده ماندن او را تقویت خواهد کرد؟
 بهای زیستن در اینجا گرانست با این همه خوشحالم در نقطه ای از این زمین به زنده ماندن انسانها آنقدر ارج می دهند که هفتاد روز سعی کردند تا ادمهای مدفون شده را نجات دهند.