دیروز رفته ام سر کلاس چه می بینی یه کلاس پرجمعیت به من رسیده قیافه های اشنای زیادی می بینم بعد از حضور غیاب می فهمم بعله اینها دانشجوهای ترم قبل من هستند همانهای که اول ترم به خاطر سختگیریم فرار را به قرار ترجیح داده بودند و سر حذف اضافه رفته بودند کلاس استاد دیگری.

برای من کار با کلاس خلوت راحتتره به خصوص کسانی که شرند رفته بودند و من یه کلاس شسته رفته داشتم که ته ترم به جز دو نفر بقیه نمره قبولی و نمره خوب رو به راحتی گرفته بودند اون هم بی لطف و کرم من.

اما افتاب همکارمون به این دانشجویان بزن در رو تابیده بود و این ترم دوباره مهمان خودم هستند. حالا میدانم توی فکرشان چی می گذره استاد نگو هلو. خدا آخر و عاقبت اونها رو به خیر کنه. فکر کنم اخر ترم میگن سر ما رسید استاد شد سگ بصره. حالا این رو اول ترم گفتم شما اخر ترم ازشون حتما میشنوید.