این پست رو به تشکر از آقای یک انسان اختصاص میدم که دیروز زحمت بسیار زیادی برای تغییر قالب وبلاگم به ایشون دادم. امیدوارم زحماتی که کشیده اند رو بتونم جبران کنم.