این چند روز کارم زیاد شده و وقت ندارم درست و حسابی وبلاگ بروز کنم فکر کنم بد نیست درباره تدریس در هنرستان چیزهایی بنویسم اما حالا حالش نیست خسته ام و باید فردا صبح بروم سر کلاس.

در این پست عکسهایی را که مریم و مرضیه از بازار گرفته اند را می گذارم امیدوارم مقبول طبع قرار گیرد.