نگاه پانزدهم: نذر
از مهمان نوازی خادمان آنقدر مستفیض شده ام که عطای زیارت کردن را به لقایش بخشیدم برای همین اگر کلاهم آنجا بیفتد سعی می کنم نروم بردارم. نمی گویم اصلا بر نمی گردم ولی ترجیح می دهم که دوباره بدون اجبار برای زیارت امام رضا نروم. اما درباره قم چنین نظری ندارم. شاید خاطراتی که از چهار سفر به قم دارم این ذهنیت را برایم ایجاد کرده که از سفر به قم آنچه طلب می کنم را به دست می آورم. شاید شما مخالف من باشید ولی سفر به قم را به مشهد ترجیح می دهم. 
این ها را گفتم چون نذری دارم و اگر برآورده شود در هر کجای جهان باشم خودم را به مشهد باید برسانم و نذرم را باید ادا کنم. از همه دوستان خواهش می کنم زیر این پست یک آمین  برای برآورده شدن آن تایپ کنند. از لطف همه دوستان پیشاپیش ممنونم.