وب سایت panoramio را برای آپلود عکسهای مناظر پیدا کرده ام که بعد از مدتی که عکسها را  آپلود کنید بر روی google earth نمایش می دهد. من با عضویت در سایت panoramio توانسته ام تعدادی عکس آپلود کنم. دسته بندی عکسهایم به صورت زیر است:
دسته اول: عکس های پرشکوه

دسته چهارم: عکس های مشهد
برای تماشای عکسها می توانید روی هر یک کلیک کنید.