از وقتی پست "رصد شدیم ما" را گذاشته ام دچار عذاب وجدان شده ام که چرا دوز بی ادبیم زیادی بالا رفته است و من از الفاظی استفاده کردم که مجبور به خود سانسوری شدم. راستش به یاد رییس دولت افتادم که هر چی حداد عادل گفته بود نگو نگو بی ادبیه اون گفته بود می خوام بگم رفته بود آن جمله فخیمه را بیان کرده بود. من هم مثل اون جناب رفتم یه جمله نوشتم در حد لالیگا بی ادبی نباشد نیمچه نیم بند مودبانه نیست برای همین از همه عذر خواهی می کنم.
حالا متوجه می شوید که من همیشه بچه مثبت بوده ام و عادت به حرفهای بی ادبی ندارم و گفتن یک کلمه خارج از ادب من را دچار عذاب وجدان شدید می کند این اخلاقم از بچگی داشتم در دعوا هرگز فحش نمی دادم نه اینکه ندانم فحش چیه ولی نمی دادم وقت فحش خوردن می گفتم "خودتی" یعنی هر فحشی که دادید مصداق بارزش خودتان می باشید.
بزرگتر که شدیم به جای خودتی می گفتم این نشان ادب شماست. خوب این سوسول بازیها گاهی موجب مسخره شدن بود و نمی دانستیم از کجا اب می خورد. حالا اگر فحش می دادیم خر و گاو و بیشعور احمق عوضی بود که خر و گاو را با هم و بیشعور و احمق و عوضی هم  باهم باید ذکر می کردم.
دانشگاه رفتم همانطور که درس و آداب اجتماعی و غیره و ذالک یاد گرفتم بی ادبی هم یاد گرفتم.  تازه می فهمیدم روی میز کتابخانه عمومی وقتی برای کنکور می خواندم چه فحش رکیکی آورده شده بود. اما برای من قبح و زشتی فحش باز هم باقی مانده و از الفاظ آن چنینی زیاد استفاده نمی کنم و دوست ندارم استفاده بشود اما گاهی این الفاظ با طعم شوخی بیان مطالب را بهتر می رساند. شرمنده که گاه گاهی  از این الفاظ استفاده می کنم آن را  بگذارید بنابر بی ادبیم.