من خوبم آری خوب خوبم هی ملالی نیست

اما گمانم که تو از من بهتری بانو*

قدیمها که ما بچه بودیم و رادیو گوش کردن مرسوم و جنگ بود و رزمنده ها در جبهه. گاهی گزارشگر می رفت در جمع رزمنده ها و آنها می گفتند: "من فلانی فلان آبادی سرباز انقلاب اعزامی از شهر بهمان سلامتی خود را به  اطلاع خانوادهام می رسانم."

حالا من هم می خواستم بگم خدا رو شکر اوضاعم خوبه.

______________________________________________

*شاعر: سید محمد علی رضا زاده