سایت copyscape.com  موتور سرچی هست که می توانید به کمک آن آدرس وبلاگهای که از آثار وبلاگ شما کپی برداری کرده اند را  شناسایی کنید چند وقت پیش پست ریاضی ساده زندگی را امتحان کردم سه سایت را یافتم برای همه آنها توضیح دادم که صاحب این اثر من هستم شاید خیلی مهم نیست که چه نوشته ام اما مهم است که افراد حق کپی رایت را رعایت کنند. به جز یک وبلاگ که برخورد درست کرد و اسمم را پای شعر گذاشت دومی بدون حرفی پست را حذف کرد سومی بدون حرفی پست را تغییری نداد و همان طور باقی مانده است. امروز پست امید نان را امتحان کردم سه سایت را یافتم بی اشاره به نام من شعر را آورده اند. بعد از سرچ آن پست ریاضی ساده زندگی را امتحان کردم دیدم دو سایت دیگر هم به آن قبلی ها اضافه شده است. از اینکه بگویم این شعر من است واقعا خسته شده ام واقعیت است شاید زیاد علقه ای به نوشته هایم ندارم ولی دوست دارم قانون کپی رایت درباره نوشته هایم رعایت شود این احترام به حقوق افراد است. 
پیشنهاد شما درباره نحوه رفتار با این وبلاگها چیست؟ آدرس پست مشابه وبلاگها را می گذارم.
1-وبلاگ دانشجویان ریاضی دانشگاه تهران 88 این وبلاگ بهترین رفتار رو انجام داد و شعر رو به نام من بعد از اطلاع دادن به صاحبان وبلاگ منتشر کردند. علت آوردن نام این وبلاگ فقط به خاطر گسترش رفتار درست از دید خودم بوده وگرنه تنها وبلاگی که در حال حاضر این شعر رو با رضایت من منتشر کرده همین وبلاگه.
2- وبلاگ سه ریاضیدان این وبلاگ بعد از اطلاع دادنم بدون هیچ اطلاعی به من پست را حذف کرد.
3- وبلاگ هرچی بخوای پیدا میشه این وبلاگ بعد از اطلاع دادن هیچ تغییری در پست ایجاد نکرد.
4- مجموعه سایت مهندسی ورزش این سایت تازگی به خیل قبلیها پیوسته.
5- موسسه علمی، آموزشی ریاضی گستر این سایت هم مثل بالایی تازه این کار رو انجام داده.

وبلاگهای زیر هم از پست امید نان استفاده کرده اند.
2-وبلاک ستاره ها

نکته آخر: راستی به این گزینه که از این کارشان بگذرم فکر کرده ام حالا پیشنهاد شما چیه؟
عکس نوشت: علامتی که در عکس می بینید copyright symbol است.