دیشب تولد علی بود یعنی فردا تولد علی هست ولی به مناسبت تولدش دیروز دور هم جمع شدیم. دیروز از محمد خواستیم که بگه برای باباش چی بخریم محمد طفلکی نمی خواست پیشنهاد لباس بده. حالا شما فرض کنید برای یه آقا می خواین کادو بخرید که لباس نباشه خداییش کادو خریدن برای خانومها مشکل نیست هرشی توی خونه هست بجز سیفون و سطل زباله رو میشه کادو داد به یه خانوم اما درباره آقایون این صدق نمی کنه.
راستش ما هم زیاد میلی به خریدن لباس نداشیم چون پارسال که مریم و مرضیه رفته بودند دبی براش یه پیراهن مردونه مارک اوردن که متاسفانه براش بزرگ بود من و مامان هم از مشهد برای علی یه بلوز کاموایی اوردیم که براش کوچیک بود علی می خواد بده به محمد اما وقتی بزرگ شد پس با محمد موافق بودیم.
راستش نمیشه برای اقایون به قول محمد کریستال خرید چون زنونه است دکوری هم همین طور طلا هم که مسخره است می مونه چند تا مورد مثل کفش که تا پا همراه آدم نباشه نمیشه سایز کرد کیف که پارسال خریده بودیم کلاه که یادم نمیاد تا حالا سرعلی رفته باشه کمربند که پارسال رفتیم بخریم سایزش رو نمی دونستیم راستی کمربند هم مگه سایزی؟
محمد آخرش چندتا پیشنهاد داشت یکی کتاب بود یکی قاب عکس با عکس یه آقا و خانوم و یه بچه، خودکار و یه ساعت رو میزی. خداییش خرید کردن واسه خانومها راحت تره!

پی نوشت: دیروز محمد اولین کادو رو برای باباش خرید رفته  با باباش یه کیف موبایل براش خریده پولش رو هم از پول توجیبی ها خودش حساب کرده.