این شعرهای محمد است:

 (1)
شیطان دشمن خداست
خیانتکار به خدا
از او متنفر باشید 
و هیچوقت او را درک نکنید
به خانه او سنگ بزنید
و حرفهای او را بشکنید
حرفهای او بد است
و از خدا نفرت دارد
انسان از او بدش می اید
و بدها او را درک می کنند
روزی می رسد که او از بین می رود
بهتر است هیچوقت هیچوقت از ایمان خدا نگذریم
مثل امامان مهربان و همیشه دل شاد


(2)

خاطراتم خوش است 
و زندگی ام تا امروز 
صرف خاطرات خوشی است
که تا شاعران امروز گفته اند
و تا امروز هم صبر کرده ام
 وخاطراتم را نوشته ام
خاطرات خوشی دارم  
و دلی خاطردان
خاطراتی خوش از دو شاعر 
به نام حافظ و مولانا
شعری که دارم خاطره است
خاطرات از زمان کودکیم تا جوانی
می نویسم و خاطرات خوشی دارم.


(3)

خانه ام در بهشت زیباست 

و در همین دنیا هم زیباست
خانه نعمت خداست
از خانه تان نگذرید
و هیچوقت کسانی که 
این خانه را برای شما فراهم کرده اند
اذیت نکنید
و هیچوقت هیچوقت از کارهایی که آنها کرده اند
منصرف نشوید
جملات حافظ وسعدی را فراموش نکنید
بهشتی که دارید همان گلستان است 
خانه دوم شما
خانه شما جاییست
که در آن زندگی می کنید
با خانواده تان
و بهتر است از خدا تشکر کنید.


(4)


دوستیم خوش است 
و دانایم به  دوستی می رسد
و خوشخالم که دوستانم با منند
دوستان مدرسه و مهد کودکم
همه در کنار هم هستند
ما هیچوقت از هم جدا نمی شویم 
ما با هم دوستیم
و حتی اگر پیر هم شویم
همدیگر را می شناسیم.
پی نوشت : 24 دی امسال محمد نه ساله میشه.
منبع عکس: تابناک