امروز رفتم بیمه بدنه ماشینم رو انجام بدم متاسفانه  مسئول نمایندگی بیمه ای که سالها کارهای بیمه ایمون انجام می داد فوت کرده و مجبور بودم برم یه نمایندگی دیگه.

آدرس نمایندگی بیمه تو یکی از کوچه های مرکزی شهر، کوچه 17 شهریور، هست. خب اگه رشتی باشید می دونید که کوچه های مرکزی رشت به هم پیوستگی خاصی دارند. خب من همیشه ادعام میشه که رشت شناسیم یک هست و تو رشت گم نمیشم. برای رفتن به ادرس از نقطه بنفش وارد شدم و برای رسیدن مسیر نارنجی رو ادامه دادم  و وسط راه فهمیدم اشتباه اومدم و دوباره برگشتم به  نقطه بنفش اما این بار مسیر زرد رو دوباره رفتم  و ادامه دادم این بار درست بود. 

موقع برگشت مسیر ابی رو ادامه دادم وسط راه یه جا اشتباهی پیچیدم فهمیدم می خواستم برگردم دیدم یه کوچه گشاد هست گفتم همین راه رو ادامه میدم حالا اگه نقشه رو ببینید می فهمید که چه دور شمسی قمری زدم.

پی نوشت: ادمها گاهی راههای ساده رو اینقدر با سعی خطا میرن که که پیج در پیج میشه و تازه نمی فهمن راه ساده زندگی رو سخت گرفتند. گاهی ایستادن و نگاه کردن به اشتباه های که کردید  و برگشتن واجبه اون وقت که می فهمید چقدر زندگی راحت تره. یه بار باز نگری تو کارهاتون بکنید هر موقع جای ضرر رو بگیرید می بینید استفاده است. شاید با راه طولانی به مقصد برسید ولی هزینه های که در این راه کردید شاید خیلی زیاد باشه. ارزومند راه های زندگیتون رو خوب انتخاب کنید و سعی  خطا نداشته باشید.