دانشجویی دارم هر از گاهی برایم در تلگرام یا واتس آپ پیغام می گذارد همه هم از یک دست از نوع این پیامها که باید برای چند نفر بفرستی و گرنه اتفاق بدی می افتد. تا حال پیغام دیگری نفرستاده دیروز صبح این پیغام را فرستاد

"سلام تورو به حضرت زهرا قسم متن رو نخون اول یه آرزو کن.

دخترى در تهرانم، سرطان دارم. شبی خواب حضرت زینب را دیدم در گلوم آب
ریخت و شفا پیدا کردم.ازم خواست اینو به 7نفر بگم.این پیام دست کارمندی افتاد
 اعتقاد نداشت کارشو از دست داد،به دست دیگری افتاد عملی نکرد پسرشو از دست 
داد.1نفر عمل کرد 20 میلیون بدست آورد.اگه به زینب اعتقادی داری به 7نفر بفرست،
اگه تا 7 روز معجزه نشد به این خط تماس بگیر

0930***1975
اسمم مهسا
قسم دادم کپی کنید بعداز 28 دقیقه کسی بهت زنگ میزنه که انتظارشو نداری."
بقیه پیامها هم چیزی شبیه همینه. حالا بعد این پیغام این عکس رو برام عصر فرستاده

 

واقعا چیزی برای گفتن نگذاشته فکر می کنم هر چیزی که در آن نوشته شده انتشار دهید را بدون فکر بی درنگ باز نشر می دهد. 

پی نوشت: متاسفانه در فضای مجازی نشر بعضی اکاذیب از واقعیتها بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد. به عنوان مثال اگه شعری را به دروغ به شاعری نسبت بدهید زودتر از شعر همان شاعر پخش میشود. علت این استقبال از دروغ و دوست داشتن شنیدن دروغ چیستاگر می دانید به من هم توضیح دهید؟