اول نوشت: هوای اینجا ماهیت همیشگی خودش را پیدا کرده ابری و زیبا شده دلم همیشه توی گرما تابستان باران می خواهد یک باران زیبا.

دوم نوشت: برای سالگرد وبلاگم ازتون می خوام پستی که از وبلاگم خوندید و به یاد دارید رو به یادم من هم بیارید.