1- دیروز کلاس ترم تابستونی داشتم با اینکه ترم تابستونی اینقدر کوتاه هست بعضی دانشجوها تازه تشریف اوردن کلاس یا تازه انتخاب واحد کردن خدا به خیر بگذراند این ترم را.

2- از دیروز کتاب سفرنامه ادوارد براون رو مطالعه می کنم. سفرنامه جالبی است به نظرم خواندن کتابهای سفر نامه به خصوص سفرنامه های قدیمی کمک می کند ایران در آن دوران رو بهتر بشناسم. 

3- من علاقه زیاد پیدا کردم در مورد تاریخچه غذا ها مطالعه کنم برای همین دنبال چند کتابم. در جستجویی که تو کتابخانه های عمومی کردم وجود این کتابها را در کتابخانه های شهرستانهای دور افتاده متوجه شدم. به نظر میرسد این کتابها را به کتابخانه های فرستاده اند که هرگز کسی آنها را نخواند. کتابهای را که دنبالشان هستم برای شما می نویسم اگه کسی بتوانم کمکم کند این کتابها را پیدا کنم ممنون میشوم.

1- آشپزی دوره صفویه ( ایرج افشار)

2- خوراک های ایرانی (نادر میزرا) ناشر دانشگاه تهران 1389

3- جامع الصنایع (به اهتمام ایرج افشار) ناشر میراث مکتوب 1389

4- کلیات بسحق اطعمه شیرازی (مصحح منصور رستگار) سال نشر 1382

5- آشپز و آشپزخانه (علی بلوک باشی) ناشر نشر جاوید 1392