اول نوشت: عید فطرتون با تاخیر مبارک

فکر می کنم روزهای که اسمشون عیده روزهای خوبیه چون موجب میشه ما حس کنیم می تونیم یه روز متفاوتی رو تجربه کنیم و نو بشیم. دیروز یه روز نوی برای من بود. آرزو می کنم همیشه روزهای نویی رو تجربه کنید.

پی نوشت: خیلی خوبه که ادمها از اشتباه ادم گذر کنند و به باد فراموشی بسپارند. ممنون خدا  و امیدوارم دیگه اشتباه نکنم.