روزگار نوشت: یکشنبه که گذشت تونستم از پروپوزالم دفاع کنم و با اینکه خوردم به یه داور گیر ولی خدا رو شکر به من ثابت شد که استادهای خوبی دارم و پشت من هستن ازشون راضیم دیگه مونده زحمت خودم که باید بکشم تا کار پایان نامه رو به سرانجام برسونم خدا رو شکر استادم از من راضیه و تا اینجا گامهای بدی بر نداشتم.

روز نوشت: دوشنبه شب خوابم نمی برد واقعا نمی دونستم دقیقا چی مصلحت هست ولی فکر می کردم باید توافق بشه چون عدم توافق یعنی دردسر. نمیگم از این به سرانجام رسیدن پریدم بیرون پایکوبی کردم ولی از اینکه به عقب برنگشتیم خوشحالم با اینکه می دونم جلو هم نرفتیم. فقط سوالی که برام پیش اومده اینه ما بردیم یا اونها یا هر دو بردیم یا هر دو باختیم؟