حدود دو ساله دارم دانشگاه درس میدم ولی هنور اثر انگشتم تو دستگاه حضور و غیاب ثبت نشده برای اینکه دچار مشکل نشه گذاشتم یه روز برم دانشگاه به خواهرم هم گفتم یه روز یه کار کوتاه دانشگاه دارم میای خوش خوشان بریم انزلی که کارم رو انجام بدم که قبول کرد. دیروز رفتیم دانشگاه تو راه هر کجا دوست داشتیم نگه داشتم از فروشگاه های بین راه و تا باغهای گل و گیاه از حاصل خوش خوشان رفتن ما خرید چند تا گل زیبا بود.

* تیتر نوشت: تیتراین پست  رو از روی این بیت مولانا برداشتم

گل‌های سرخ و زرد بین آشوب ورداورد بین

در قعر دریا گرد بین موسی عمرانیست این

داشته نوشت 11: چشمهای برای دیدن زیباییها دارم چشمهای که این گلهای زیبا رو می بینه.