پیش استاد که رفته بودم استاد تو بخش تاریخچه گفت به مقاله خودش و یکی از دانشجویانی که تو دفاعش من هم بودم رو اشاره کنم و قرار بود مقاله رو بده که گشت پیدا نکرد و گفت تو لپ تابمه و آخرش یادش رفت بده و من هم نگرفتم. دیدم استاد مقاله رو نداده گشتم تو نت پیدا نکردم  برای همین زنگ زدم به این سال بالاییمون گفتم ازش مقاله رو بگیرم اون هم مقاله رو گفت برام می فرسته امروز اسم کامل رو فرستاد گفت پی دی افش رو نداره سرچ کردم دیدم مقاله یکی دیگه است بهش زنگ زدم گفت مقاله من که هنوز اکسپت نشده تو مطمئنی استاد می خواست مقاله رو بده گفتم اره استاد گفت مقاله رو حتما ذکر کن. یعنی واقعا استاد من رو فرستاده دنبال نخود سیاه میگه به مقاله چاپ نشده رو بهش رفرنس بدم. خدا خیر بده اساتید با روش سنگ قلاب کردن.