این روزها ارامش عجیبی دارم

و زمان با سرعتی عجیب تر رد می شود

شاید آرامش به من نیامده است

آرامش برای کودکی که در زمانه جنگ چشم گشوده چیز عجیبی است

در زمان اژیرهای قرمز

در کشوری که مردمش در استرسهای مختلف غرقند

من آرامش عجیبی دارم در کنارش کارهای زیاد 

کارهای که می شود بیخیال گذشت

کارهای که روزها وقت می خواهد 

وقتهای که مثل طلا با ارزش است 

راستی قیمت طلا بالا رفته است

یا پایین امده مثل قیمت نفت.

 

پی نوشت1: دوست دارم یه زمانی اگه ترانه ای بخونم این باشه

"من باد نیست اما همیشه تشنه فریاد بوده ام

دیوار نیستم اما اسیر پنجه ی بیداد بوده ام"

پی نوشت2: موضوع پایان نامه ام معلوم شد و تقریبا استاد راهنمام باید پروپوزال بنویسم.

پی نوشت3: بعد از مدتها مرضیه پیگیر پایان نامه اش شده و من هم خوشحالم کمی درگیر کارهای پایان نامه اش هستم برای همین نیستم.