پست حوزه خصوصی خیلی هم خصوصی نیست فقط به دلیل امنیتی خصوصی شد اگه دوست دارید از مطلب ان با اطلاع شوید اینجا کامنت بگذارید تا رمز را در اختیارتان بگذارم .