امروز دانشجویی زنگ زد به من که از دانشجوهای قبلی من بوده و در خواست می کرد درسی از دروسش رو این ترم بردارم تا این ترم هم من استادش باشم. گفتم از نظر من مشکلی نیست ولی آموزش دانشگاه برنامه کلاسها رو تنظیم میکنه شما باید از دانشگاه بخواید من مشکلی ندارم  اگه دانشگاه بخواد من قبول می کنم. 

خیلی حس خوبی بود که دانشجویی دوست داره باز هم من استادش باشم.