اصلا قرار نبود ساعت یک شب پستی بگذارم ولی خواندن این پست وبلاگ جملات کوتاه زیبا من را بر ان داشت با شما به اشتراک بگذارم.

یادمان باشد که:

 

حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است...

دلی که باید به دست می آوردیم و نیاوردیم!

دلی که باید می دادیم و ندادیم!

دلی را که شکستیم و رها کردیم!

دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!

خدا از هرچه بگذرد از حق الناس نمی گذرد.

بیایید حواسمان باشد که:حواسمان به دلهایمان باشد آلوده اش نکنیم

بیا ارزش این را بدانیم که: نبودنها،دوربودنها و ندیدنها هرگزبهانه ای نمیشود برای از یاد بردن دوستان.

نمیدانم درزندگیتان "بهترین" چگونه معنا میشود؟ من همان بهترین را برایتان آرزو دارم ....!!