قرار است این وبلاگ را ببندم سر در این خانه چه بنویسم تا برای همیشه به یادگار بماند پیشنهاد شما چیه؟