روز عید فطر به دامن طبیعت به قول خودمون رفتیم پشیمون شدیم مثل اینکه به محل دفع زباله رفته بودیم نه آبشار ویسادار.

اصلا وضعی بود که خوشمون نیومد زود برگشتیم. درک نمی کنم برای چی به طبیعت میریم مگه طبیعت یه بار مصرفه که هر چی خوردیم اشغالش رو بریزیم تو طبیعت بعد برگردیم خوش و خندان باشیم مگه قرار نیست یه بار دیگه اونجا برگردیم.

وقتی صحنه های تور دو فرانس و منظره هاش رو می دیدم کیف می کردم شمال ما هم به زیبایی فرانسه می تونه باشه اگه اشغال نباشه ولی حیف که اینجوری نیست. 

چهار روز همه تعطیل بودن به جز همون عید فطر اصلا دلمون نمی خواد بریم بیرون با این خیل مسافری که اومده و یه جای تمیز و بکر نزاشتن ترجیح میدیم که هفته بعد بریم برای گردش نه این چند روز که مسافر همه جا چه ساحل و چه کوه رو اِشغال کرده.

پی نوشت» دلیل این رفتار که هر جا حضور انسان رو داریم زباله هم باید دیده بشه رو درک نمی کنم یکی برای من توضیح بده دلیل این اتفاق رو؟