امروز یکی از این  تستهای مرسوم دنیای مجازی رو انجام دادم و تست این بود بعد چند تا سوال می گفت که چه گلی هستم. من هم که خود شیفته به قول پدر بزرگم فکر می کنم "گل همیشه بهارم چرا خزانه شده ام" واقعیتش من خود شیفته تر از این حرفها هستم فکر میکنم خزان به من راهی نداره. حالا بگذریم پیش خودم می گفتم اگه درست گل رز در بیاد بهش ایمان پیدا میکنم بعد از پاسخ سوالات این عکس اومد.