مهندس فلکی راه دیر شش جهتی

چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاک

این شعر حافظ به مهندسان امروزی ربطی نداره هر چند ربطی نداره ولی کلمه مهندس که داره. امروز روز مهندسه برای همین به همه مهندسها به خصوص به این دو تا مهندس خونه ما تبریک میگم امیدوارم همیشه خوب و خوش و خرم زندگی کنند. برای همه مهندسها آرزوی موفقیت دارم.

پی نوست: شما هم مثل من فکر می کنید آدمها که شغلشون مشابه شبیه همند؟ من به این نتیجه رسیدم که شغل آدمها اونها رو شبیه هم می کنه به خصوص در اخلاق.