این جمله ها هدیه شما و من به مادران مون هست:

 

  • پرشکوه: 

 

"یک زن مدیر چرخش این چرخ و دستگاه

 

او مادر من است."

 

  • مهتاب: 

 

"مادر یعنی یک نفر دیگر را بیشتر از خودت دوست داشته باشی."

 

  • یک انسان:

 

 "به نظر من شاید خلاصه‌ترین تفسیر در شعر «قلب مادر» lیرج میرزا اومده باشه: اونجا که بعد از زمین خوردن پسر جوان:

...   دیــد کـز آن دل آغـشـتـه بـه خـون          آیــد آهــســتــه بــرون ایــن آهـنـگ

 آه دســت پــســرم یــافــت خــراش          آخ پــای پــسـرم خـورد بـه سـنـگ"

 

  • مرتضی:

 

 "خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد "

 

  • مبین: 

"مـادر من مادر من            

 

تو یاری و یـاور من مادر چه مهربونه

         درد منو  می‌دونـه بی عذرو بی‌بهونه        

       قصه برام می‌خونه مـادر من مادر من            

تو یاری و یـاور من مـادر مهـربونم              

قدر تو رو می‌دونم تو با منی همیشه        

من برگم و تو ریشه مادر من مادر من            

تو یاری و یاور من                      

"زنده یاد خسرو شکیبایی""

 

  • ب:

 "رویای بچگی : کاش مادر نمی رفت رویای بزرگسالی کاش مادر این قدر بد نبود کاش مادر را هیچ وقت نمی دیدم کاش مادر وجود نداشت کاش مادر می دانست مقدس است."